Biuro rachunkowe

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

W ramach prowadzenia uproszczonej księgowości nasze Biuro Rachunkowe SRW oferuje:

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych dla celów podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
 • Naliczanie miesięcznej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie pełnej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • Ustalanie i wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych min. VAT-7, VAT-7K oraz informacji VAT-UE, VAT-27 itp.
 • Przygotowywanie, generowanie oraz przesyłanie drogą elektroniczna wymaganych przepisami prawa podatkowego struktur JPK-VAT
 • Na prośbę klienta po rozliczeniu miesiąca/kwartału sporządzanie zestawienia danych o osiągniętych dochodach firmy
 • Sporządzenie zestawienia zapisów z PKPIR narastająco lub z podziałem na miesiące
 • Sporządzenie zestawienia amortyzacji za dowolne miesiące
 • Sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – PIT36, PIT36L

KONTAKT

Skontaktuj się z nami