Biuro rachunkowe

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Delegowanie pracowników

Usługa jest prowadzona w oparciu o:

 • Dyrektywy i rozporządzenia unijne
 • Kodeks Pracy oraz inne polskie akty prawne w tym zakresie
 • Konwencje o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Wewnętrzne akty prawne obowiązujące w danym kraju przyjmującym dla pracowników delegowanych

Oferujemy:

 • Audyt oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji pracowniczej w przedsiębiorstwie w tym: przekazywanie wzorów dokumentów, kompletowanie oświadczeń pracowników, prowadzenie teczek osobowych
 • Audyt zasad naliczania wynagrodzenia zgodnie z przepisami kraju przyjmującego oraz kompleksowe doradztwo w zakresie wynagrodzeń na terenie Polski i UE
 • Rozliczanie wynagrodzenia zgodnie z przepisami polskimi oraz danego kraju przyjmującego
 • Naliczanie listy płac uwzględniające wyrównanie wynagrodzenia do poziomu wymaganego w danym kraju przyjmującym z uwzględnieniem dodatków obowiązujących w danej branży na danym terenie i przygotowywanie list płac w językach polskim oraz wymaganym obcym
 • Rejestracja, monitoring i rozliczanie limitów urlopowych i innych nieobecności
 • Prowadzenie rozliczeń w kasach urlopowych dla sektora budowlanego na terytorium Niemiec oraz Austrii
 • Zgłaszanie delegowanych pracowników do zagranicznych systemów rejestrujących
 • Aktualizacja danych w systemie kadrowo-płacowym oraz wsparcie merytoryczne
 • Rejestracja pracowników i zleceniobiorców oraz ich członków rodzin do ZUS
 • Pozyskiwanie oraz zamykanie w ZUS wymaganych w delegowaniu druków A1
 • Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne wraz z obliczeniem podatku od wynagrodzeń opłacanego w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Przygotowanie deklaracji dla ZUS i US
 • Doradztwo ekspertów ds. europejskich, prawa pracy oraz kadr

KONTAKT

Skontaktuj się z nami