Biuro rachunkowe

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Usługi płacowe

  •  Obliczanie wynagrodzenia dla każdego pracownika, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę oraz obowiązującym regulaminem pracy i wynagrodzeń
  •  Przygotowywanie listy płac oraz pasków wypłat
  •  Naliczanie obowiązkowych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  •  Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji odnośnie składek pracowników Klienta
  •  Przygotowywanie i przesyłanie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących bieżący stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, itp.)
  •  Rejestracja, monitoring i rozliczanie urlopów oraz innych nieobecności
  • Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia

KONTAKT

Skontaktuj się z nami