Rozliczenie czasu pracy kierowcy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Audyt oraz opracowanie dokumentacji kadrowo-płacowej

 

  • Audyt dokumentacji

Po zapoznaniu się z dokumentacją w Państwa firmie, jesteśmy w stanie określić jej zgodność z obowiązującymi przepisami, zaproponować lepsze rozwiązania organizacyjne i prawne, które uwzględnią specyfikę danego przedsiębiorstwa i pozwolą na ograniczenie kosztów. Częstym przypadkiem w funkcjonujących firmach przewozowych jest istnienie dokumentacji oderwanej od realiów. Zdarzają się przypadki w których kierowca jest wynagradzany niezgodnie z przyjętymi w firmie zasadami, co jest wychwytywane dopiero podczas kontroli i rodzi ogromne skutki finansowe. Takie sytuacje są do uniknięcia, pod jednym jednak warunkiem, że pozwolicie Państwo sobie pomóc.

  • Dokumentacja kadrowo-płacowa:
    • pomoc w doborze systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego, sposobu wynagradzania kierowców
    • stworzenie regulaminu pracy/obwieszczenia
    • przygotowanie wzorów dokumentów niezbędnych w dokumentacji kierowcy (np. umowa o pracę)

 


KONTAKT

Skontaktuj się z nami