Rozliczenie czasu pracy kierowcy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Rozliczanie diet wirtualnych

02 lutego 2022 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o czasie pracy kierowców, która wprowadziła bezwzględny zakaz rozliczania i wypłacania kierowcom pozostającym w stosunku pracy zwrotu kosztów podróży służbowych w transporcie międzynarodowym. Od momentu uprawomocnienia się wspomnianej aktualizacji polski kierowca został zakwalifikowany do grupy pracowników delegowanych. Brak możliwości rozliczania delegacji dla kierowców w transporcie międzynarodowym uniemożliwił wypłatę takiego świadczenia, a co za tym idzie spowodował znaczny wzrost kosztów wynagrodzeń. Ustawodawca przewidział jednak możliwość obniżenia wspomnianych wydatków pracodawcy. Można tego dokonać stosując ustawowe ulgi w obliczaniu składek ZUS oraz podatku PIT – 4. Ich podstawę stanowi równowartość diet zagranicznych, które kierowca wypracował przebywając zagranicą w momencie wykonywania obowiązków służbowych.  Firma SRW podążając za zmianami przepisów świadczy dla Państwa usługę wyliczania podróży służbowych krajowych (które według nowelizacji Ustawy nie uległy zmianie) oraz diet w oparciu o przepisy dotyczące podróży służbowych, które są niezbędne do wyliczenia wspomnianych ulg i maksymalne obniżenie kosztów wynagrodzeń.


KONTAKT

Skontaktuj się z nami