Rozliczenie czasu pracy kierowcy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SRW 561


Oprogramowanie przeznaczone jest dla transportu powyżej 3,5 tony i jest dostępne na stronie www.srw.com.pl. po kliknięciu w logo

Korzystanie z oprogramowania SRW 561 umożliwia:

  • podgląd aktywności kierowcy
  • sprawdzenie naruszeń, wykorzystanych odpoczynków, długości jazdy oraz dostępnego czasu jazdy,
  • generowanie zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu
  • analizę odczytu z tachografu i poprawności rejestracji danych

KONTAKT

Skontaktuj się z nami