Oprogramowanie dla transportu

DOBIERZ ODPOWIEDNIE

Oprogramowanie SRW 561

Oprogramowanie przeznaczone jest dla transportu powyżej 3,5 tony i jest dostępne na stronie www.srw.com.pl po kliknięciu w logo.

Korzystanie z oprogramowania SRW 561 umożliwia:

  • podgląd aktywności kierowcy
  • sprawdzenie naruszeń, wykorzystanych odpoczynków, długości jazdy oraz dostępnego czasu jazdy,
  • generowanie zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu
  • analizę odczytu z tachografu i poprawności rejestracji danych

 


KONTAKT

Skontaktuj się z nami